Dlaczego My

Firma Ochrony ARJAN sp. k. M. Rojewski i wspólnicy istnieje do 1991 roku. Działamy na podstawie koncesji nr L-2121/00 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, usługach porządkowych oraz potencjał osobowy i techniczny niezbędny do zaspokojenia oczekiwań i potrzeb potencjalnego klienta.

Naszej ofercie zawierzyło wiele renomowanych instytucji oraz firm, wysoko oceniając poziom oferowanych usług m.in. banki, sieci sklepów, salony motoryzacyjne, administracje nieruchomości, obiekty produkcyjne, usługowe i biurowe, centra spedycyjne.

 Jesteśmy firmą lokalną i jest to jedno ze źródeł naszego sukcesu. Obsługujemy klientów głównie w Łodzi i na terenie województwa łódzkiego. Wierzymy, że praca przynosi lepsze efekty wtedy gdy jesteśmy blisko klientów. Fakt, że znajdujemy się na miejscu pozwala na lepszy kontakt i pomaga nam traktować naszych klientów indywidualnie oraz współdziałać z nimi ba jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby i oczekiwania rynku.

 

ARJAN SP. k. M. Rojewski i wspólnicy pracuje w systemie całodobowym, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować. Pracownicy mają zapewnioną bezprzewodową łączność ze stanowiskiem Szefa Ochrony, który w razie potrzeby podejmuje decyzje mające na celu rozwiązanie ewentualnych problemów zaistniałych u klienta.

Centrum Operacyjne ARJAN Sp. k. M. Rojewski i wspólnicy utrzymuje również stałą łączność z właściwymi jednostkami Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego.

 

 Usługi, które oferujemy wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Fakt posiadania umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz ubezpieczenie gotówki w transporcie dodatkowo zabezpiecza mienie klienta powierzone naszej ochronie. Współpraca z nami daje możliwość dodatkowych zniżek w większości Towarzystw Ubezpieczeniowych.

 

Nasi klienci z przekonaniem mogą powiedzieć, że nad ich bezpieczeństwem czuwają prawdziwi profesjonaliści, specjaliści w swojej dziedzinie, dla których to klient jest najważniejszy.

 

Spełniamy wszystkie wymogi nowych przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i korzystanie z naszych usług gwarantuje klientom wysokie ulgi we wpłatach na PFRON.

Przykładowo w ostatnim półroczu ulga wynosiła 61% wartości faktury netto.

 

Zapraszamy do współpracy.